Beschermd wonen

Product informatie

Samenvatting

Bent u als gevolg van geestelijke beperkingen of vanwege sociale nood niet (meer) in staat zelfstandig te wonen? Er bestaan diverse vormen van beschermd wonen, waarbij u zoveel mogelijk zelfstandig blijft. Tevens wordt u begeleid naar meer zelfstandigheid.

Voorwaarden

Waar u aan moet voldoen om voor beschermd wonen in aanmerking te komen:

  1. U moet een psychische aandoening hebben.
  2. Alternatieve vormen van opvang blijken niet toereikend te zijn.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor beschermd wonen in aanmerking komt en welke vorm van beschermd wonen het beste bij u past.
  3. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van beschermd wonen voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Wat kunt u zelf nog doen, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in de ondersteuning bijdragen, zodat u eventueel toch nog zelfstandig kunt blijven wonen?

Meenemen

  1. Alle documenten over uw lichamelijke en/of geestelijke situatie.

Achtergrond

Beschermd wonen biedt huisvesting in combinatie met begeleiding.

Wat is beschermd wonen?

Wonen in een beschermde woonomgeving houdt in dat u zelfstandig woont in een huis liggend op een afgebakend terrein. Hierdoor kunt u zich vrij en veilig buiten begeven, bijvoorbeeld om te wandelen of te fietsen. Naast een eigen kamer, deelt u de woonkamer, badkamer en toilet met uw medebewoners.

24-uurs zorg
De mate van zorg en ondersteuning - die 24 uur beschikbaar is - wordt afgestemd op uw vraag en mogelijkheden. Huishoudelijke zorg, maaltijdvoorziening en wasverzorging wordt door de begeleiders in huis voor u verzorgd.