Belastingen, kopie van aanslag

Product informatie

Samenvatting

Voor sommige zaken heeft u een kopie van uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen nodig. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de aanvraag van een hypotheek, een verzekering of bij verkoop van uw woning. Bij de gemeente kunt u deze op verschillende manieren aanvragen:

Voor kopieën van aanslagbiljetten tot en met belastingjaar 2019:

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de belastingtaken overgenomen door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Voor informatie met betrekking tot het verstrekken van kopieën van aanslagbiljetten vanaf belastingjaar 2020 kunt u contact opnemen met de BSGR.

De contactgegevens van de BSGR zijn als volgt:

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
Bezoekadres: Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden
Postadres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden
Website: www.bsgr.nl
Telefoon: 071-5256200

Voorwaarden

Om er voor te zorgen dat u het juiste document ontvangt is het van belang dat u bij uw aanvraag per telefoon of e-mail de volgende gegevens vermeld:

  • uw naam en adresgegevens

  • het belastingjaar

Het is ook mogelijk om op afspraak een kopie van het aanslagbiljet bij de balie in het gemeentehuis af te halen.

Gang van zaken

Na ontvangst van uw verzoek (telefonisch of per e-mail) wordt de kopie binnen 2 werkdagen aan u toegezonden.

Meenemen

geldig legitimatiebewijs.

Kosten

Aan het verstrekken van een kopie van het aanslagbiljet zijn geen kosten verbonden.

Landelijke wetten