Belastingen, betalingsregeling

Product informatie

Samenvatting

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u (een deel van) de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen. Het is dan mogelijk om een betalingsregeling te treffen of een verzoek om uitstel van betaling aan te vragen.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan een betalingsregeling worden getroffen:

  • bij betalingsproblemen

  • na afwijzing van een kwijtscheldingsverzoek

Als u een bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen hebt ingediend, kunt u een verzoek om uitstel van betaling indienen voor het gedeelte van de aanslag dat door u wordt betwist.

Gang van zaken

Door middel van het invullen van het digitale formulier kunt u een betalingsregeling aanvragen. De invorderingsambtenaar zal uw verzoek in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het besluit tot toekenning hiervan.

Digitale formulieren