Avondwinkelopenstelling

Product informatie

Samenvatting

De gemeente stelt regels vast over de tijden waarop winkels geopend mogen zijn. Als u een avond- of nachtwinkel wilt exploiteren, kunt u de gemeente om een ontheffing vragen om buiten de normale winkeltijden geopend te kunnen zijn.

Voorwaarden

Binnen de gemeente Leiderdorp is het mogelijk op voor maximaal 12 zondagen per jaar een ontheffing aan te vragen voor openstelling. Daarnaast is het mogelijk in het kader van speciale gelegenheden extra ontheffingen aan te vragen.

Gang van zaken

  1. U kunt het beste eerst contact opnemen met de gemeente om te bezien of uw aanvraag kans van slagen heeft.
  2. Daarna kunt u formeel een aanvraag indienen.
  3. De gemeente beoordeelt aan de hand van verschillende criteria of in uw situatie een ontheffing wordt toegekend.
  4. U krijgt schriftelijk bericht met de uitkomst van de beoordeling (en eventueel de ontheffing).

Meenemen

Verklaring over:

  • Reden van gewenste openstelling.
  • Gewenste openingstijden.

Kosten

€ 112,50

Digitale formulieren