Ambulante ondersteuning

Product informatie

Samenvatting

Ambulante zorg en/of begeleiding (ondersteuning in de eigen woonsituatie) is ondersteunende, gespecialiseerde zorg voor iedere persoon met een beperking. Het doel is dat mensen ondanks hun beperking zichzelf toch maximaal kunnen ontplooien en de regie over hun eigen leven kunnen voeren.

Voorwaarden

 1. Voordat u ambulante ondersteuning kunt regelen, moet duidelijk zijn wat uw ondersteuningsvraag is.
 2. De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan doen en/of wat anderen in uw omgeving voor u kunnen betekenen.
 3. Pas daarna beziet de gemeente of aanvullende ondersteuning noodzakelijk is.

Gang van zaken

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor ambulante ondersteuning in aanmerking komt en welke vorm van ondersteuning het beste bij u past.
 4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van ambulante ondersteuning voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • Hoe kunt u zoveel mogelijk zelfstandig functioneren, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen, zodat u toch nog zelfstandig kunt blijven functioneren?

Contact via de gemeente verloop via het Sociaal Team Leiderdorp

Meenemen

 1. Alle documenten die u heeft over uw beperking.

Achtergrond

De volgende vormen van ondersteuning kunnen bijvoorbeeld worden geboden:

 • Ondersteunende Begeleiding (verhogen zelfredzaamheid)
 • Gespecialiseerde Begeleiding (omgaan met handicap)
 • Gespecialiseerde Verzorging (verpleging en verzorging)
 • Begeleid Zelfstandig Wonen
 • Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding

Digitale formulieren