Alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

Product informatie

Samenvatting

Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

De voorwaarden zijn:

 1. Voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.
 2. Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.
 3. Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 4. Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines.
 5. Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd.
 6. Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciƫle voorschriften.
 7. Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen.

Sancties

Als u zich niet aan de voorwaarden houdt en bijvoorbeeld toch drank verkoopt aan jongeren onder de 18 jaar, dan kan de burgemeester een sanctie opleggen. Uw vergunning wordt dan tijdelijk ingetrokken voor een periode van 1 tot 12 weken, afhankelijk van de ernst van de overtreding en het gemeentelijk beleid. De gemeente kan ook een boete opleggen.

Gang van zaken

U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een vergunning aan te vragen indien u:

 1. Een (horeca)zaak wilt starten.
 2. De inrichting (bouwtechnisch) zodanig wijzigt dat niet meer wordt voldaan aan de inrichtingseisen.

Nieuwe leidinggevende

 1. Als een nieuwe leidinggevende in de inrichting werkzaam is, dan hoeft u dat alleen maar vooraf te melden.
 2. Na bevestiging van de melding door de gemeente kan deze leidinggevende direct aan de slag.
 3. Houdt u er wel rekening mee dat de leidinggevende achteraf wordt getoetst op onbesproken gedrag. Is dat niet het geval, dan kan de burgemeester na 2 jaar uw vergunning intrekken.

Meenemen

 1. Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 2. Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
 3. Een verklaring van Sociale Hygiƫne betreffende alle leidinggevenden.
 4. Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 5. indien van toepassing een arbeidscontract.
 6. Bouwtechnische tekeningen waarop indeling pand (m.n. luchtverversing, toiletten)

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Kosten

389,95 euro

Achtergrond

De gemeente is sterk betrokken bij de naleving van de drank & horecawet en heeft ook een eigen verordening hierover. De gemeente wil hiermee 3 zaken bereiken:

 1. het effectief tegen gaan van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren.
 2. het voorkomen of beperken alcoholgerelateerde overlast en verstoring van de openbare orde.
 3. het terugdringen van de administratieve lasten van zowel de vergunninghouder als de gemeente zelf.

In de vergunning zult u regels aantreffen die hier betrekking op hebben. Tevens is het eenvoudiger van leidinggevende te wisselen. U hoeft dit alleen maar te melden.

Tips

Bestemmingsplan

Informeer eerst bij de gemeente of een horecabedrijf/slijterij is toegestaan op de door u gewenste locatie in verband met het bestemmingsplan.

Alcohol verstrekken buiten een horecabedrijf

Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijvoorbeeld: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (o.a. bier en wijn). De ontheffing dient u aan te vragen bij de gemeente. Zie voor meer informatie het product: 'Alcohol schenken, ontheffing.

Gemeente is ook toezichthouder

De gemeente heeft een toezichthoudende taak en zorgt ervoor dat toezichthouders ook controleren of u zich aan de regels houdt. De gemeente kan uw inrichting tijdelijk sluiten als u de regels overtreedt.

Digitale formulieren