Alarminstallatie installeren, vergunning

Product informatie

Samenvatting

Voor de installatie van een alarmsysteem kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een vergunning nodig hebben. Het systeem moet dan voldoen aan de voorwaarden die het bevoegd gezag in deze vergunning heeft vermeld.

Voorwaarden

Een alarminstallatie geeft geluid- en/of lichtsignalen af die hinderlijk kunnen zijn voor de omgeving. Vandaar dat dit in principe verboden is. De provincie staat onder bepaalde voorwaarden toe dat een alarminstallatie wordt geplaatst.

Gang van zaken

  1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).

  3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.

  4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.

  5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

  6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 periodetypen er sprake zal zijn.

Meenemen

Verklaring over:

  1. Aard en omvang van gewenste installatie.
  2. Locatie van gewenste installatie.

Tips

  1. Indien u een regulier systeem koopt of gebruik maakt van een stil alarm (via een alarmcentrale), kunt u dit zonder vergunning aanleggen. Gaat u gebruik maken van een installatie met geluid en/of licht, overleg dan eerst even met de gemeente of een vergunning nodig is.
  2. Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Digitale formulieren