Afvalwaterlozing, ontheffing

Product informatie

Samenvatting

Wilt u uw afvalwater lozen op een beek, rivier, meer of in de grond? In principe is het verboden om buiten het riool afvalwater te lozen. Enkele woningen en andere gebouwen zijn (nog) niet op het riool aangesloten. Geldt dit bij u, dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen op het lozingsverbod.

Voorwaarden

Verzoek aan andere overheden

In bepaalde gevallen is toestemming van het waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank.

Verzoek aan de gemeente

Aan deze ontheffing worden door de gemeente speciale voorwaarden gesteld.

Gang van zaken

Of u een ontheffing nodig heeft kunt u zelf achterhalen door via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vergunningcheck te doen. U kunt de ontheffing dan ook direct online aanvragen.

U kunt de aanvraag ook schriftelijk doen via de gemeente.

Meenemen

Een verklaring over de wijze waarop u uw afvalwater wilt verwerken.

Achtergrond

De ontheffingen zijn tijdelijk.

Het landelijk beleid is erop gericht om binnen afzienbare tijd alle woningen aan te sluiten op het hoofdriool. Tijdelijke voorzieningen worden alleen toegestaan indien andere mogelijkheden niet voorhanden zijn.

Digitale formulieren