Afvalwater van bedrijf lozen op riolering

Product informatie

Samenvatting

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op de gemeentelijke riolering dan is het mogelijk dat u hiervoor een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Voorwaarden

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

Gang van zaken

  1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  2. Let op! Het kan zijn dat u ook in het kader van het milieubeheer een melding moet doen. Controleer online via het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu of u een melding moet doen. Via dit model kunt u direct online de melding doen als dat nodig is.
  3. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via eHerkenning. Kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
  4. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  5. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
  6. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
  7. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 periodetypen er sprake zal zijn.

Meenemen

Eventueel bestaande vergunningen zoals:

  1. Vergunning van het waterschap
  2. Milieuvergunning
  3. Bestaande omgevingsvergunning

Kosten

Hangt van situatie af

Tips

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Digitale formulieren