Afvalinzameling, chemisch afval huishoudens

Product informatie

Samenvatting

U kunt klein chemisch afval bij de gemeente afgeven. Hiervoor is een inzameldepot op de milieustraat ingericht.

Voorwaarden

Wat is klein chemisch afval?

Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten.

Chemisch afval van bedrijven

Leiderdorpse bedrijven kunnen alleen chemisch afval afvoeren tot 300 kilo per jaar.

Gang van zakenTips

Voor meer informatie over afvalinzameling op www.mijnafvalwijzer.nl.


Landelijke wetten

Digitale formulieren