Afvalinzameling, bedrijven

Product informatie

Samenvatting

Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de inzameling van afval binnen de gemeente, geldt dit niet voor bedrijfsafval. De soort en omvang van het afval verschilt sterk per bedrijf.

Voorwaarden

De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt.

Gang van zaken

Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij zowel gemeentelijke of regionale inzamelbedrijven als particuliere afvalinzamelaars. Kijk voor een overzicht van inzamelaars in uw buurt op de site van Afvalgids.nl.

Meenemen

Gemeente Leiderdorp haalt geen bedrijfsafval op.

Tips

Informatie kunt u ook krijgen via de Omgevingsdienst West Holland

Landelijke wetten

Digitale formulieren