Afvalinzameling

Product informatie

Samenvatting

U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde minicontainer. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden.

Groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) deponeert u in de groene container en het overige in de grijze container. Woont u in een flatgebouw of appartementencomplex? Dan kunt u uw huishoudelijk afval in de ondergrondse afcontainers deponeren door middel van een toegangskaart/druppel.

Voorwaarden

Minicontainer
Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan (bijvoorbeeld open deksel of te zware container).

Wij nemen geen zand en aarde mee en u kunt dit ook niet naar de milieustraat brengen. Neem hiervoor contact op met www.renewi.nl.

Wat zijn de afmetingen van de minicontainers?
De containers van 240 liter zijn: 108,5 cm hoog, breedte: 58,5 cm diepte: 79,5 cm
De containers van 180 liter zijn: 108,5 cm hoog, breedte: 50 cm diepte: 78 cm

Afhankelijk van de leverancier kunnen de containerrmaten iets afwijken van bovenstaande maten.

Ophalen PUIN

Onder puin vallen alle steen houdende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en betonconstructies.

Vanaf 27 februari kan een gratis Big-Bag afgehaald worden bij de milieustraat. Het puin kan telefonisch als grofvuil aangeboden worden en uiteraard is het mogelijk dat u zelf puin aanbiedt bij de milieustraat.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen wanneer wij de Big-Bag bij u ophalen.
Het aangeboden puinafval moet vrij te zijn van andere afvalsoorten zoals teer, olie, grond, asbest.

De volgende materialen accepteren wij als puin:

 • schoon (gewapend) beton puin

 • uitgeharde beton, specie en cementresten

 • metselwerkpuin

 • kalkzandsteen

 • tegels, klinkers

 • porselein sanitair en aardewerk

 • dakpannen

 • schoon grind (max. 5% grond of aarde)

Hieronder valt niet:

 • gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten voorzien van gipsplamuur

 • dakgrind en puin verontreinigd met dakbedekking

 • puinstof vrijkomend bij freeswerk (dit is bouw en sloop afval)

 • gasbeton (dit is bouw en sloop afval)

 • asfalt

 • cement

 • keramiek

 • zand

 • grond

Aanbieden Big-Bag
De Big-Bag moet op een voor vrachtauto bereikbare plaats staan.

 • niet onder een boom plaatsen

 • niet tegen of achter muren, hekjes of ander soort obstakels plaatsen

 • hou ruimte vrij om de Big-Bag op te laden en er mag niets tussen Big-Bag en vrachtauto staan

 • er mag niet meer dan de inhoud van de Big-Bag (0,5 m3) aangeboden worden

Achtergrond

Wie is verantwoordelijk?

In de Wet milieubeheer wordt de gemeente aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente haalt in principe al het huishoudelijk afval (uitgezonderd grof afval) eenmaal per week op bij elk huishouden binnen het gemeentelijk grondgebied.

Is de gemeente altijd verantwoordelijk?

Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken, bijvoorbeeld door een andere inzamelingsfrequentie te hanteren of door in een bepaald gedeelte van de gemeente niet in te zamelen.

In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting voor gemeenten opgenomen om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Ook hier bestaat de eerder genoemde mogelijkheid om van de verplichting af te wijken. Via de provinciale milieuverordeningen zijn gemeenten verplicht om papier/karton, glas, textiel en klein chemisch afval (kca) gescheiden in te zamelen.

Tips

Voor aanvraag/vervanging minicontainers digitaal via het loket melding openbare ruimte. U kunt via dit formulier ook melding doen van een overvolle/kapotte ondergrondse container.

Bij spoedmeldingen de gemeente Leiderdorp bellen via (071) 54 58 500

Tips tegen vastvriezen GFT-afval

In de winter kan het GFT-afval vastvriezen aan de minicontainer. Een aantal handige tips kunnen het vastvriezen helpen voorkomen:

 • Leg onderin de container een krant of een eierdoos;

 • Stamp het afval niet aan;

 • Laat nat (tuin)afval eerst drogen voordat u het in de container gooit;

 • Maak het afval voorzichtig los van de wand, voordat u de container op de aanbiedplaats zet;

 • Gebruik geen zout om bevriezing van afval in de container tegen te gaan. Dit verontreinigt het afval namelijk.

Het kan voorkomen dat ondanks de voorzorgsmaatregelen de container vanwege de vorst niet kan worden geleegd. De eerste mogelijkheid om dan de bak te legen, is bij de volgende GFT-ronde. We vragen hiervoor uw begrip.

Meer weten over afval inzameling? Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

Landelijke wetten