Adoptie

Product informatie

Samenvatting

Wanneer u een kind wilt adopteren moet u contact opnemen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voorwaarden

Meer informatie vindt u op de website van het Rechtspraak.nl

Gang van zaken

  1. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente automatisch bericht van de griffier.
  2. Is het geadopteerde kind in het buitenland geboren, dan wordt dit doorgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van 's Gravenhage.
  3. Van uw woongemeente krijgt u bericht over de aangebrachte wijzigingen in de basisregistratie personen (BRP).

Digitale formulieren