Aansprakelijk stellen van de gemeente

Product informatie

Samenvatting

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval is, moet de gemeente de schade vergoeden.

Voorwaarden

Wanneer de gemeente achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de openbare wegen is te verwijten, dan is de gemeente aansprakelijk voor schade die u hierdoor oploopt. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen. Te denken valt aan ongelukken en/of beschadigingen veroorzaakt door medewerkers van de gemeente met gemeentelijke voertuigen.

Gang van zaken

 1. U dient een claim in door de gemeente per brief aansprakelijk te stellen.
 2. De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim.
 3. Indien naar oordeel van de gemeente sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed.

Meenemen

 1. Een bewijs van opgelopen schade.
 2. Eventueel getuigenverklaring.
 3. Verklaring van het voorval (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie).

Tips

We raden u aan de volgende punten in uw brief te vermelden:

 • het voorval, inclusief datum en tijd
 • motivering
 • getuigenverklaring
 • waar deze getuigen te bereiken zijn
 • waar u te bereiken bent
 • foto's van de situatie
 • indicatie van het schadebedrag (met toevoeging van facturen of nota's)
 • proces-verbaal opgemaakt door politie over de (voertuig)schade, met aanvullend:
  • origineel getekend schadeformulier
  • expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf
  • adresgegevens van de verzekeringsmaatschappij

Landelijke wetten

Digitale formulieren