Aanschrijving door de gemeente

Product informatie

Samenvatting

Net als de politie ziet de gemeente toe op naleving van regels. Bent u in overtreding dan moet de gemeente ingrijpen door u te vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). De gemeente kan ook een dwangsom opleggen om u te dwingen aan de aanschrijving te voldoen.

Voorwaarden

Als u in overtreding van gemeentelijke of rijksregels bent, kunt u vanaf het moment dat uw overtreding bij de gemeente bekend is een aanschrijving verwachten.

U kunt ook zelf de gemeente verzoeken om op te treden. Als bijvoorbeeld iemand in uw buurt zonder vergunning aan het bouwen is, dan kunt u de gemeente schriftelijk vragen om op te treden. Weigert de gemeente dit dan kunt u bezwaar maken.

Gang van zaken

Wanneer u in overtreding bent

  1. U ontvangt van de gemeente een brief waarin staat dat u uw overtreding moet herstellen. Men noemt deze mededeling de (bestuursdwang)aanschrijving.
  2. Meestal krijgt u enige tijd om de overtreding te herstellen maar bij spoedgevallen zal de gemeente direct zelf optreden.
  3. Heeft u binnen de gestelde tijd bijvoorbeeld uw bouwwerk niet afgebroken dan zal de gemeente dit namens u en op uw kosten gaan doen, of zal de dwangsom innen die is opgelegd.
  4. Bent u het niet eens met de aanschrijving van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
  5. Als u bezwaar maakt, betekent dat niet dat u tijdens de bezwaarprocedure uw illegale bouwwerk mag laten staan. Als u dit wilt voorkómen dan moet u naast uw bezwaar ook de Voorzieningenrechter vragen de aanschrijving uit te stellen totdat de gemeente over uw bezwaar heeft besloten.

Wanneer u vindt dat een ander in overtreding is

Het kan ook zijn dat u wilt dat de gemeente iemand anders aanschrijft, omdat bijvoorbeeld één van uw buren een illegaal bouwwerk bouwt. In dat geval moet u in een brief om een aanschrijving vragen. Geef in deze brief ook de redenen van uw vraag aan.

Meenemen

Als u wilt dat de gemeente tegen een illegaal bouwwerk optreedt (bestuursdwang uitoefent), dan moet u dat in een brief vragen. Geef in deze brief ook de redenen van uw vraag aan.

Achtergrond

Een veel voorkomende overtreding betreft het bouwen of het slopen zonder omgevingsvergunning.