Aanschrijving door de gemeente

Product informatie

Samenvatting

Net als de politie ziet de gemeente toe op naleving van regels. Bent u in overtreding dan moet de gemeente ingrijpen door u te vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). De gemeente kan ook een dwangsom opleggen om u te dwingen aan de aanschrijving te voldoen.

Voorwaarden

Als u in overtreding van gemeentelijke of rijksregels bent, kunt u vanaf het moment dat uw overtreding bij de gemeente bekend is een aanschrijving verwachten.

U kunt ook zelf de gemeente verzoeken om op te treden. Als bijvoorbeeld iemand in uw buurt zonder vergunning aan het bouwen is, dan kunt u de gemeente schriftelijk vragen om op te treden. Weigert de gemeente dit dan kunt u bezwaar maken.

Gang van zaken

Wanneer u in overtreding bent

  1. U ontvangt van de gemeente een brief waarin staat dat u uw overtreding moet herstellen. Men noemt deze mededeling de (bestuursdwang)aanschrijving.
  2. Meestal krijgt u enige tijd om de overtreding te herstellen maar bij spoedgevallen zal de gemeente direct zelf optreden.
  3. Heeft u binnen de gestelde tijd bijvoorbeeld uw bouwwerk niet afgebroken dan zal de gemeente dit namens u en op uw kosten gaan doen, of zal de dwangsom innen die is opgelegd.
  4. Bent u het niet eens met de aanschrijving van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
  5. Als u bezwaar maakt, betekent dat niet dat u tijdens de bezwaarprocedure uw illegale bouwwerk mag laten staan. Als u dit wilt voorkómen dan moet u naast uw bezwaar ook de Voorzieningenrechter vragen de aanschrijving uit te stellen totdat de gemeente over uw bezwaar heeft besloten.

Wanneer u vindt dat een ander in overtreding is

Het kan ook zijn dat u wilt dat de gemeente iemand anders aanschrijft, omdat bijvoorbeeld één van uw buren een illegaal bouwwerk bouwt. In dat geval moet u in een brief om een aanschrijving vragen. Geef in deze brief ook de redenen van uw vraag aan.

Meenemen

Als u wilt dat de gemeente tegen een illegaal bouwwerk optreedt (bestuursdwang uitoefent), dan moet u dat in een brief vragen. Geef in deze brief ook de redenen van uw vraag aan.

Achtergrond

Een veel voorkomende overtreding betreft het bouwen zonder omgevingsvergunning of het slopen zonder melding.

Digitale formulieren