Aanleun/servicewoningen

Product informatie

Samenvatting

Als u niet meer volledig zelfstandig kunt wonen, maar toch uw zelfstandigheid wilt behouden kan een aanleunwoning voor u een uitkomst zijn. Een aanleunwoning biedt huisvesting vlakbij het woonzorgcomplex. U blijft zelfstandig wonen, maar kunt zorg en diensten 'inkopen'.

Voorwaarden

  1. U moet de kosten voor de aanleunwoning of servicewoning zelf betalen.
  2. Als u dat niet kunt betalen, dan onderzoekt de gemeente de noodzaak voor u om in een dergelijke woning te kunnen wonen.
  3. Als de noodzaak is aangetoond, dan stelt de gemeente de bijdrage in de woon- en zorgkosten vast en zorgt voor de betaling hiervan.

Gang van zaken

  1. Als u een aanleunwoning of servicewoning niet zelf kunt betalen, dan neemt u contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor een aanleunwoning in aanmerking komt en welke bijdrage in de kosten de gemeente zal bieden.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Hoe noodzakelijk is het dat u in een aanleun- of servicewoning gaat wonen en is het niet mogelijk zelfstandig te blijven wonen, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen, zodat u toch nog zelfstandig kunt blijven wonen?

Meenemen

  1. Alle documenten die u heeft over uw lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.